Activision-Blizzard se suočava sa tužbom DFEH-a

redakcija
5 minute vrijeme čitanja

Stvari će otići na puno gore.

Activision Blizzard se trenutno suočava sa tužbom koju je pokrenulo Ministarstvo za zapošljavanje i stanovanje(DFEH). U tužbi se navodi da je Activision Blizzard prepun diskriminacije, seksualnog uznemiravanja. Izvršni direktor Bobby Kotick kaže da će ljudi “snositi odgovornost za svoje postupke“. Pre otprilike dve nedelje otkrili smo da je Activision Blizzard razgovarao o odvojenoj tužbi koju je pokrenula Komisija za jednake mogućnosti zapošljavanja (EEOC) i da je pristao na nagodbu od 18 miliona dolara.

DFEH je prošle sedmice uložio prigovor na ovu nagodbu, tvrdeći da bi to dovelo do „efikasnog uništenja“ dokaza koji su ključni za njihov slučaj i naneo „nepopravljivu štetu“ njihovoj tužbi. Prigovor DFEH-a glasi:

„Predložena uredba o pristanku takođe sadrži odredbe kojima se sankcioniše efikasno uništavanje i falsifikovanje dokaza kritičnih za slučaj DFEH-a, poput dosjea osoblja i drugih dokumenata koji se odnose na seksualno uznemiravanje, odmazdu i diskriminaciju.“

DFEH u osnovi kaže da bi informacije relevantne za njihov slučaj mogle biti zapečaćene uslovima nagodbe i želi da ima vremena da iznese slučaj pred sud.

EEOC je brzo odgovorio memorandumom o tačkama koje se protive žalbi DFEH-a, a koji sadrži jedno prilično pravno i zapanjujuće otkriće koje čini da slučaj izgleda kao da će postati ogroman nered.

Zanimljivo je to da su slučaj DFEH vodila dva advokata koji su ranije radili za EEOC, a istraživali su Activision Blizzard u vezi potraživanja koja su dovela do poravnanja. To je nagodba kojoj se upravo sada protive.

Ukoliko je tačno, ovo bi bio sukob interesa, kršenje profesionalne etike i kršenje kalifornijskog zakona o ponašanju advokata. Prema memorandumu: „Konkretno, dva advokata DFEH-a koji imaju vodeće uloge u organizaciji – a ranije su bili EEOC koji su pomagali u usmeravanju istrage protiv Activision Blizzard. Ti isti advokati su zatim zastupali DFEH u vezi sa ovim intervencionalnim postupcima, koji nastoje da se suprostave uredbi o pristanku koji je proizišla iz same istrage koju su oni vodili dok su bili u EEOC-u.

Ovo predstavlja kršenje Kalifornijskog pravila profesionalnog ponašanja, a EEOC tvrdi da se odnosi na sve advokate DFEH-a. Što je još gore, čini se da je DFEH sa zakašnjenjem i sam to shvatio i pokušao je da se izvuče na neuverljiv način. „Nakon što je obavešten o ovom sukobu, DFEH je zatražio novog branioca, ali izgleda da je podneo zahtev za intervenciju samo nekoliko sati nakon što je branilac zadržan, sugerišući da su napravili predlog zabranjenog zastupanja.“

Dvojica pravnika o kojima je reč bili su direkno suočeni sa EEOC-om u vezi sa ovim sukobom interesa pre ovih najnovijih pravnih dokumenata. EEOC kaže da ne samo da su dva advokata bila značajno uključena u slučaj, već su upućivali druge advokate DFEH-a i zbog toga celom pravnom odeljenju treba zabraniti prigovor.

Dalje se kaže da je dosadašnji rad DFEH-a sada proizvod zabranjenog zastupanja i da bi trebalo sprečiti njihove advokate da pružaju radne proizvode ili savete trenutnim advokatima u vezi sa ovim postupkom. Dakle trenutna žalba DFEH-a protiv poravnanja EEOC-a sa Activision Blizzard-om bi trebala biti odbačena i ako DFEH želi da nastavi da se protivi, njihovi novi advokati ne bi trebali da imaju pristup tome.

Elementi memoranduma su redigovani u javnom saopštenju, a posebno neki detalji poverljivih informacija kojima su oba advokata očigledno bili upoznati u EEOC-u. Sasvim je jasno da se EEOC ovde ne igra i da će DFEH-u biti teško sa ovom žalbom i da ovo drži podalje od sopstvene tužbe.

U svakom slučaju, apsolutno je zapanjujuće što se čini da je DFEH, nesvesno ili ne, napravio tako osnovnu grešku – dva advokata o kojima je reč teoretski su mogli da od početka proglase sukob interesa i zatraže dozvolu da rade na slučaju DFEH bez obzira na sve, čime bi se sve ovo zaustavilo. Očigledno nisu to uradili. Stoga se čini da bi to moglo biti poklon advokatima Activision Blizzarda u tekućem slučaju DFEH, kao i veliki pravni nered.

TAGGED:
Podijeli ovaj članak:
Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *