Da li dobro spavamo? U globalnoj studiji o zdravlju sna Samsung odgovara na ovo vječito pitanje

Adi Zeljković
7 minute vrijeme čitanja

Danas se sve veća pažnja obraća na san jer je povezan sa zdravljem. Rast interesovanja za praćenje sna potvrđuju i najnoviji trendovi zabilježeni preko aplikacije Samsung Health. U posljednje dvije godine je došlo do rasta od 182 posto u broju korisnika koji su aktivno pratili san barem jednom sedmično u toku godinu dana, pa ipak, ostaje glavno pitanje: Da li dobro spavamo?

Samsung je riješio da odgovori na ovo pitanje sprovođenjem jedne od najvećih ikada pojedinačnih studija o zdravlju sna – analizom ponašanja korisnika ove aplikacije širom svijeta tokom 716 miliona noći spavanja. Iako je interesovanje za lično zdravlje sna u ogromnom porastu, tužna realnost je da kvalitet sna zapravo opada. Svijet se suočava sa izazovom spavanja.

Ljudi spavaju manje – i manje efikasno

Prosječno trajanje spavanja širom svijeta je opalo sa 7 sati i tri minuta na 6 sati i 59 minuta, što je ispod osnovne granice od 7 sati koju preporučuje američka Nacionalna fondacija za san.

Još jedan zabrinjavajući aspekt je porast budnog stanja tokom spavanja, koji dovodi do smanjenja efikasnosti sna – ključnog faktora kod kvaliteta sna koji se prati izračunavanjem odnosa između stvarnog vremena provedenog u spavanju i ukupnog vremena provedenog u krevetu svake noći.

Ovaj obrazac se ne odnosi na neku konkretnu demografsku cjelinu ili region. Do smanjenja trajanja i efikasnosti sna je došlo kod oba spola i svih starosnih grupa i regiona:

  • Iako efikasnost sna nastavlja da se smanjuje kod muškaraca, kod žena je najizraženiji pad tokom prošle godine.
  • Starija populacija je pokazala veći pad efikasnosti sna. Ovo se posebno odnosi na starije od 70 godina, kod kojih je došlo do skoro duplog pada nego kod onih u 20-tim godinama.
  • Najveće smanjenje efikasnosti sna je uočeno u Sjevernoj Americi, a najmanje u Aziji.
  • Van Evrope i Sjeverne Amerike, svi drugi regioni su zabilježili manje od sedam sati trajanja sna.

Manjak sna snažno utiče na mlađe osobe

Nepostojani obrasci sna također utiču na kvalitet sna. „Dug sna“ – mjera nepostojanosti sna koja utvrđuje razliku između količine sna tokom radnih dana i one nadoknađene tokom vikenda – isto negativno doprinosi globalnim problemima sa snom.

„Dug sna“ je najveći među mladima – oni u 20-tim imaju skoro duplo veći „dug sna“ od onih u 70-tim godinama: 49 minuta u odnosu na 29 minuta. Gledano po regionima, Azija ima najmanji „dug sna“ od 41 minuta, dok Latinska Amerika ima najveći – 47 minuta. Na globalnom nivou, ljudi u prosjeku spavaju dodatnih 44 minuta vikendom.

Brojanje pingvina umjesto ovaca

U namjeri da stekne dublji uvid u preovlađujuće globalne obrasce sna, Samsung je riješio da analizira i kategoriše različite vrste spavača po tipovima životinja kad je san u pitanju. Svaka od osam životinja predstavlja određeni obrazac sna sa jedinstvenim karakteristikama vezanim za trajanje sna, postojanost i budnog stanja – koje sve zajedno utiču na kvalitet sna.

Zanimljivo je istaći da je većina ljudi širom svijeta najbliže identifikovana sa stilom spavanja „nervoznih pingvina“, i to trećina ispitanika. Oni održavaju zdrav biološki ritam, ali često imaju prekide tokom spavanja, što doprinosi smanjenju efikasnosti sna. Ovaj obrazac je u skladu sa opadajućim trendom uočenim tokom prošle godine.

  • Među starijim korisnicima je bilo više „opreznih jelena“, što opisuje osobu sa kraćim trajanjem sna i dužim budnim stanjima. Skoro 40 posto onih u 70-tim godinama spada u ovu kategoriju, što je skoro 10 puta više nego oni u svojim 20-tim. Procenat ljudi čiji obrazac sna simboliše ova životinja je postajano rastao sa godinama života.
  • Ljudi u svojim 20-tim – pored većeg procenta „osjetljivih ježeva“ – također su imali više „krtica koje se kriju od sunca“ u odnosu na starije starosne grupe. Ove kategorije, koje imaju problem sa postojanošću sna, bile su sve prisutnije kako se starost grupe smanjivala.

Kako sitne navike mogu da dovedu do kvalitetnog sna

Pored simbola životinja, postoji niz programa vođenja za san čiji cilj je da poboljšaju kvalitet sna. Zasnivaju se na čvrstom uvjerenju da uvođenje sitnih svakodnevnih navika može da dovede do boljeg kvaliteta sna. Ovi programi podrazumijevaju mjesec dana motivacionog treniranja sna koje je prilagođeno korisniku na osnovu specifičnog simbola životinje direktno na ručnom zglobu – uključujući, između ostalog, brzo ustajanje iz kreveta ujutro, redovno vrijeme buđenja, aktivnost tokom dana i druge pozitivne navike.

Da bi provjerio uspješnost programa treniranja sna, Samsung je analizirao koliko korisnika je prešlo na viši nivo simbola životinja uz trening. Naprimjer, ako ste bili „aligator u lovu“ na 3. nivou, računa se da je trening bio uspješan kada pređete na 1. ili 2. nivo. Rezultati su pokazali da je ova metoda efikasna. Primjer uspješnosti programa treniranja sna je rezultat činjenice da se uz bolje navike sna dolazi do viših nivoa simbola životinja.

  • Kod nekih korisnika je došlo do poboljšanja kvaliteta sna što su duže učestvovali u programu treniranju sna. Kod svakog simbola životinje je došlo do većeg poboljšanja nakon dva mjeseca treniranja umjesto jednog.
  • Kod 94 posto „iscrpljenih ajkula“ – najnižeg nivoa koji simboliše one koji su vidljivo lišeni sna i ne mogu da ostvare kvalitetan san – došlo je do poboljšanja nakon samo dva mjeseca programa treniranja sna

Bolje zdravlje sna je moguće uz uvođenje sitnih navika. Sa serijom Galaxy Watch6 satova i aplikacijom Samsung Health, ostvarite zdraviji san uz bolje razumijevanje sopstvenih obrazaca sna i personalizovanim motivacijama i treninzima.

Ako želite biti u toku s najnovijim sadržajem, zapratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i pridružite se našem Discord serveru.

TAGGED: ,
Podijeli ovaj članak:
Prati:
Život Adija uvijek se vrtio oko video igara. Odrastao je igrajući ih opsesivno. Igra koliko može, ali posebno uživa u platformerima, akcijama / avanturama i RPG-ovima. Kao glavni urednik, Adi se fokusira na svakodnevna događanja i vijesti koji služe kao savršeni temelj njegovih livestreamova na našem YouTube kanalu i razgovora sa gostima u podcastima. Diplomirao je novinarstvo, naš je čovjek za marketinške poslove, stručnjak za WordPress i badass boss. Još uvijek pokušava pronaći bolju igru od Half-Lifea.
Ostavi komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *